Niebieska Strefa A A+ A++

Zbiory

Miejska Biblioteka Publiczna Kielcach gromadzi i udostępnia materiały z różnych dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, czasopisma, zbiory specjalne, w tym audiobooki, kasety i książki do nauki języków obcych, wydawnictwa dotyczące Kielc.

Książki

Biblioteka dysponuje księgozbiorem, który liczy ponad 310 000 woluminów. Są to książki z zakresu literatury pięknej, klasycznej i współczesnej, lektury szkolne, wydawnictwa popularnonaukowe, informacyjne, encyklopedie, słowniki, kompendia wiedzy.

Czasopisma

Bieżąca prenumerata obejmuje prasę codzienną, tygodniki, czasopisma popularnonaukowe, magazyny ilustrowane oraz czasopisma w językach obcych (Filia nr 9). Łącznie filie oferują 89 tytułów czasopism.

Zbiory specjalne

  • audiobooki (literatura piękna i popularnonaukowa na kasetach magnetofonowych i płytach w interpretacji najwybitniejszych polskich aktorów), kasety magnetofonowe do nauki języków obcych,
  • wydawnictwa dotyczące biblioterapii (literatura popularnonaukowa i piękna na temat uzależnień, patologii i zagrożeń),
  • Judaika - wydawnictwa książkowe dotyczące historii kultury społeczności żydowskiej, głównie z Kielc.

Wydawnictwa dotyczące Kielc

  • publikacje akademickie kieleckich uczelni państwowych i prywatnych pod nazwą „Akademicka półka”,
  • wydawnictwa Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum Narodowego, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Wsi Kieleckiej, inne wydawnictwa związane z Kielcami,
  • zbiory muzyczne (nuty, płyty, kasety) kieleckich kompozytorów (w trakcie gromadzenia i opracowania),
  • filmy i kroniki filmowe dokumentujące dzieje Kielc od lat 50-tych.