A A+ A++

O bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach została powołana Uchwałą nr 977/2002 Rady Miejskiej w Kielcach i wpisana do rejestru instytucji kultury 28 lutego 2002 roku. Powstała z 12 filii bibliotecznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Swoją działalność jako odrębna instytucja rozpoczęła 1 maja 2002 roku. W ciągu kilku lat struktura organizacyjna Biblioteki była modyfikowana. Powstał Dział Automatyzacji i Informatyzacji oraz Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów. Zmodyfikowana została również sieć filii. W 2005 roku na osiedlu Pod Dalnią uruchomiono filię nr 13, w 2009 roku filia nr 8 została przeniesiona z ulicy Żeromskiego na osiedle Barwinek, a we wrześniu 2012 roku filia nr 4 z ulicy Romualda do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 przy ulicy Górniczej. Pod koniec 2013 roku rozpoczęto modernizację lokalu filii nr 9 i pomieszczeń użytkowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury. Po zakończeniu remontu, w styczniu 2014 roku otwarto bibliotekę łączącą zbiory filii nr 7 i filii nr 9. W chwili obecnej sieć biblioteczna składa się z 12 placówek.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach jest całkowicie zautomatyzowana. Pracuje w Systemie Bibliotecznym MATEUSZ.