Niebieska Strefa A A+ A++

Publikacje

Babciu, dziadku - bawmy się razem! - scenariusz warsztatów międzypokoleniowych

Scenariusz warsztatów międzypokoleniowych, przygotowany w ramach III edycji kursu "Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece", zorganizowanego przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji SpołEd w 2022 r. Opracowanie: Agata Zając PDF

Droga do niepodległości

Zestawienie bibliograficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Opracowanie: Anna Szalkowska, Joanna Binkowska-Słoń, Barbara Nawierska. Rok wydania 2018. PDF

Bibliotheca Publica IV

Wydawnictwo MBP wydane w 2017 roku zawierające: sprawozdanie z działalności za lata 2014-2016, statystykę, bibliografię, artykuły na temat form pracy i twórczości bibliotekarzy. Opracowanie: zespół pracowników MBP. Redakcja: Andrzej Maćkowski, Agata Zając, Katarzyna Zaręba-Kowalczyk. PDF

Intelektualiści o działalności Teatru Ludwika w Kielcach z lat 1879-1912 (opinie i wspomnienia ówczesnych)

W 135. rocznicę powstania stałej sceny teatralnej w Kielcach i 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego, Kielce 2014. Autor: Zając Agata. Rok wydania 2016. PDF

Ilustracje do utworów Stefana Żeromskiego

Katalog wystawy. Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Agata Zając. Rok wydania 2014. PDF

Bibliotheca Publica III

Wydawnictwo MBP wydane w 2014 roku zawierające: sprawozdanie z działalności za lata 2012-2013, statystykę, bibliografię, szkice na temat form pracy, materiały metodyczne, artykuły dotyczące funkcjonowania i rozwoju Systemu Bibliotecznego MATEUSZ. Opracowanie: zespół pracowników MBP. Redakcja: Andrzej Maćkowski, Katarzyna Zaręba-Kowalczyk. PDF

Kalendarium rocznic w 2014 roku

Opracowanie: Bożena Iwan. Rok wydania 2013. PDF

Julian Tuwim. 2013 Rok Tuwima

Zestawienie bibliograficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Opracowanie: Renata Sztandera. Rok wydania 2013. PDF

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach - retrospekcja; Filie wczoraj i dziś - wystawa jubileuszowa, 2013

Katalog wystawy. Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Katarzyna Zaręba-Kowalczyk, Renata Sztandera. Wystawa przygotowana została z okazji jubileuszu 10-lecia powołania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Materiał na wystawie zaprezentowany został na 14 planszach przedstawiających krótki rys historyczny poszczególnych filii, zdjęcia archiwalne i współczesne. PDF

Bibliotheca Publica II

Wydane w 2012 roku. Wydawnictwo MBP zawierające: sprawozdanie z działalności za lata 2009-2011, bibliografie, materiały dotyczące historii Biblioteki, form pracy, wyniki badań. Opracowanie: zespół pracowników MBP. Redakcja: Andrzej Maćkowski, Katarzyna Zaręba-Kowalczyk.

Wyniki ankiety dotyczącej satysfakcji użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

Opracowanie: Renata Sztandera. Rok wydania 2012.

Janusz Korczak. 2012 Rok Korczaka

Zestawienie bibliograficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Opracowanie: Renata Sztandera. Współpraca: Agata Zając. Rok wydania 2012. PDF

Czesław Miłosz. 100. rocznica urodzin pisarza. 2011 Rok Miłosza

Zestawienie bibliograficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Opracowanie: Barbara Nawierska. Rok wydania 2011. PDF

„W pustyni i w puszczy" - stuletnia przygoda z powieścią

Katalog wystawy. Opracowanie: Agata Zając. Rok wydania 2011. PDF

Chociaż nie jestem wśród Was…: katalog wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II

Opracowanie: Agata Zając. Rok wydania 2011.

Kalendarium rocznic w 2011 roku

Opracowanie: Bożena Iwan. Rok wydania 2010. PDF

Edmund Niziurski

Zestawienie bibliograficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Opracowanie: Barbara Nawierska. Rok wydania 2010. PDF

Fryderyk Chopin. W 200. rocznicę urodzin. Malowanie muzyką Chopina: katalog wystawy

Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Agata Zając. Rok wydania 2010.

JUDAIKA

Ze zbiorów MBP w Kielcach. Zestawienie towarzyszyło wystawie, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w związku z uroczystymi obchodami Szabatu, odbywającego się w Kielcach w dniach 16-17 października 2009 r., po raz pierwszy od czasów II wojny światowej. Opracowanie : Anna Szalkowska. PDF

Bibliotheca Publica

Wydane w 2009 roku. Wydawnictwo podsumowujące działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (2002-2008). Opracowanie : zespół pracowników MBP. PDF

Pisarze polscy pół żartem pół serio. W 100 rocznicę urodzin Eryka Lipińskiego - katalog wystawy

Scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Agata Zając. Rok wydania 2008.

Święty Krzyż w literaturze, Świętokrzyskie Milenium 2006

Zestawienie bibliograficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Wydawnictwo towarzyszące wystawie poświęconej Milenium „Świętego Krzyża”. Obejmuje materiały gromadzone przez MBP do 2006 roku: - wydawnictwa z literatury popularno-naukowej poświęcone m. in. Łysej Górze, historii opactwa benedyktynów, Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu, - utwory z literatury pięknej, opracowania historyczno-literackie, raptularze, teksty źródłowe, - wybór artykułów z czasopism regionalnych. Opracowanie: Agata Zając. Współpraca: Renata Sztandera. Konsultacja: Andrzej Maćkowski.

Jan Paweł II (18.05.1920-02.04.2005)

Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów MBP. Opracowanie: Anna Szalkowska, współpraca: Katarzyna Zaręba-Kowalczyk, konsultacja Andrzej Maćkowski.

Zagrożenia, przemoc, uzależnienia - biblioterapia i profilaktyka

Zestawienie bibliograficzne - wybór ze zbiorów MBP. Wydawnictwo towarzyszące wystawie książek popularnonaukowych i z literatury pięknej (wrzesień 2005). Opracowanie: Anna Szalkowska i Katarzyna Zaręba-Kowalczyk. Współpraca: Ewa Sobczyńska-Niebudek

Biblioteki w Kielcach - Informator Rok 2004

Wydana w maju 2004 roku. Zawiera: dane informacyjne dotyczące bibliotek publicznych, pedagogicznych, nauczycielskich, uczelnianych, naukowych, branżowych działających w Kielcach. Czytelnicy mogą uzyskać wiadomości na temat rodzajów zbiorów, profilu gromadzenia, oprogramowania, katalogów i zasad korzystania ze zbiorów. Opracowanie: Katarzyna Zaręba - Kowalczyk, redakcja Andrzej Maćkowski.

Rodzina i szkoła wobec przemocy

Zestawienie bibliograficzne (wybór ze zbiorów MBP w Kielcach). Zestawienie jest wyborem książek popularnonaukowych i z literatury pięknej, obejmujących zagadnienia dotyczące przemocy, agresji i patologii we współczesnym świecie. Opracowanie: Ewa Sobczyńska - Niebudek, Anna Szalkowska. Rok wydania 2004 rok.