Niebieska Strefa A A+ A++

Programy

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 41 844 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Narodowa

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2017

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 40 277 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Narodowa

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 40 004 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Narodowa

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nowe perspektywy – biblioteka dla osób z dysfunkcją wzroku

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach w ramach programu „Infrastruktura kultury” realizuje zadanie „Nowe perspektywy – biblioteka dla osób z dysfunkcją wzroku”.

Strategicznym celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

W roku 2017 w ramach realizowanego zadania Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 40 000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury

Biblioteka wsparciem dla osób z dysfunkcją wzroku

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” realizuje zadanie „Biblioteka wsparciem dla osób z dysfunkcją wzroku”.

Celem priorytetu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

W roku 2014 w ramach realizowanego zadania Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka w ramach projektu otrzymała nieodpłatnie - na podstawie umowy użyczenia - urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymała bezpłatnie także pakiet prawie 1241 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak. Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z wadą wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku mogą w naszej bibliotece wypożyczyć do domu urządzenie Czytak Plus na zasadach określonych w regulaminie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym