Niebieska Strefa A A+ A++

Programy

Podróże ku kulturze. Przystanek Fredro.

Założeniem projektu jest upamiętnienie postaci Aleksandra Fredry - najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, bajkopisarza, jednego z patronów 2023 roku oraz wprowadzenie do przestrzeni miejskiej różnorodnych działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym. Celem zadania jest bycie blisko odbiorcy i stworzenie mu warunków ułatwionego dostępu do kultury. Stąd wiele z projektowych wydarzeń zorganizowanych zostanie w przestrzeniach uczęszczanych codziennie przez mieszkańców. Wśród wspomnianych działań znajdą się, m.in. dzielenie się lekturą z pasażerami komunikacji zbiorowej. Zwiększymy tym dostępność książki ukazując ją jako element codziennego życia. W podróży mieszkańców do szkoły czy pracy, przypomnimy kielczanom o literackim patronie roku, rozdając im książki m.in. Aleksandra Fredry. W jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach, zlokalizowanej na dworcu autobusowym, zorganizowane zostanie spotkanie z postacią ze świata kultury, autorem książek dla dorosłych oraz z popularnym pisarzem dla dzieci. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotujemy turniej językowy - Potyczki z Fredrą.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2023.

Pociąg do literatury. III Festiwal Herlinga-Grudzińskiego

Kilkudniowe wydarzenie bogate w spotkania się z wieloma interesującymi tematami, zagadnieniami, połączone z debatami, spotkaniami autorskimi, lekcjami oraz warsztatami. Poprzez kontakt z twórcami z różnych dziedzin, połączy przeszłość z teraźniejszością. Nawiąże do pisarzy już nieżyjących, ale których twórczość i wartości w niej zawarte są nadal aktualne i potrzebne dzisiejszym odbiorcom literatury. Festiwal im. Herlinga jest formą stałego upamiętnienia pisarza. Jego twórczość obliguje do podjęcia dyskusji na temat wyzwań i wartości na miarę XXI wieku. Zestawimy Herlinga z twórcami takimi jak Witold Gombrowicz czy Jerzy Pilch. Zintegrujemy instytucje i pasjonatów literatury wokół idei promocji czytelnictwa. Projekt dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 70 000 zł. oraz wsparciu Miasto Kielce w kwocie 40 000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Miasta Kielce.

Nowe Perspektywy 2.0 – Technologia Równych Szans

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach realizuje zadanie w ramach programu rządowego Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie polega na modernizacji istniejącej infrastruktury niezbędnej dla lepszego funkcjonowania w przestrzeni bibliotecznej czytelników z niepełnosprawnością wzrokową. W ramach projektu zostały zakupione: nowoczesne odtwarzacze książki mówionej (Czytak Plus) odczytujące ebooki i dokumenty tekstowe przy pomocy mowy syntetycznej oraz tablet dotykowy, oferujący nowe sposoby interakcji i cyfrowego dialogu dzięki unikatowemu oprogramowaniu in.Home wraz z dodatkową klawiaturą brajlowską do urządzeń mobilnych. Zakup tych specjalistycznych urządzeń rozszerzy ofertę biblioteczną i poprawi jakość usług dla czytelników niewidomych i niedowidzących. Tablet brajlowski jest nowością, ma uatrakcyjnić ofertę biblioteczną, natomiast zakup Czytaków Plus spowodowany jest wyeksploatowaniem sprzętu już istniejącego.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 25 000 zł. oraz wsparciu Miasto Kielce w kwocie 7000 zł. Całkowita wartość projektu to 32000 zł.

Flaga Polski
Herb Polski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Miasta Kielce.

Książka na św. Jana

Nowatorskie wydarzenie bogate w działania animujące kulturę i uruchamiające miejscową sferę kulturalną i społeczną. W imieniny ojca polskiej literatury stworzymy nowe święto książki, które będzie okazją do wartościowych spotkań z autorami i swobodnego dostępu do książki w różnych miejscach przestrzeni publicznej. Do współpracy zaprosimy Jarosława Gugałę włączającego się aktywnie w promocję czytelnictwa. Zaangażujemy lokalnie działające instytucje kultury oraz chętne biblioteki z miast powiatowych, by w tym samym czasie przeprowadziły podobną akcję. Oferta biblioteki zostanie rozszerzona o innowacyjne działania animujące życie kulturalne i wzmacniające jej rolę w społeczeństwie. Zadanie obejmie swym zasięgiem całe województwo świętokrzyskie i będzie miało wpływ na kształtowanie zachowań czytelniczych wśród wszystkich grup odbiorców. Zadania w ramach projektu skierowane będą do dzieci i młodzieży oraz osób w wieku 60+.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 26 700 zł oraz wsparciu Miasta Kielce w kwocie 6 900 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Miasta Kielce.

Biblioteka Strefą Cyfrowego Komfortu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach wzbogaciła się o najnowszy sprzęt komputerowy i fotograficzny, a także niezbędny zestaw nagłośnieniowy. Tym samym stawia na współczesne technologie i aspiruje do najnowocześniejszej biblioteki na miarę XXI wieku. Nowe wyposażenie umożliwi nam organizację interesujących spotkań, koncertów, warsztatów, prowadzenie transmisji on-line, czy utrwalenie najciekawszych wydarzeń. Mamy nadzieję, że zwiększy to zasięg naszych działań i pozwoli na dotarcie do różnych grup wiekowych i społecznych.
Zakup sprzętu był możliwy dzięki realizacji projektu „Biblioteka Strefą Cyfrowego Komfortu”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w kwocie 75 000 zł oraz wsparciu Miasto Kielce w kwocie 19 387,11 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz Miasta Kielce.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2022

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach została beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.
Kwota dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach NPRcz 2.0 na lata 2021-2025 wynosi 59 231,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2022

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach została beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i /lub audiobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.
Kwota dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach NPRcz 2.0 na lata 2021-2025 wynosi 5385,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Każdy ma swoje K2

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im Jerzego Pilcha w Kielcach pn. „Każdy ma swoje K2” ma na celu upamiętnienie postaci Wandy Rutkiewicz, osoby o wielkiej sile charakteru i samozaparcia. Realizowany projekt promuje literaturę poświęconą przekraczaniu własnych barier, pokazuje historię osób, które spełniały własne marzenia bez względu na przeciwności losu. Symbolem różnych wydarzeń organizowanych w ramach projektu jest postać Wandy Rutkiewicz jednej z najważniejszych kobiet ze świata himalaizmu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2018

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 41 844 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Narodowa

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2017

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 40 277 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Narodowa

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – edycja 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu finansowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

W roku 2016 Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 40 004 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Biblioteka Narodowa

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Nowe perspektywy – biblioteka dla osób z dysfunkcją wzroku

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach w ramach programu „Infrastruktura kultury” realizuje zadanie „Nowe perspektywy – biblioteka dla osób z dysfunkcją wzroku”.

Strategicznym celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

W roku 2017 w ramach realizowanego zadania Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 40 000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury

Biblioteka wsparciem dla osób z dysfunkcją wzroku

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” realizuje zadanie „Biblioteka wsparciem dla osób z dysfunkcją wzroku”.

Celem priorytetu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

W roku 2014 w ramach realizowanego zadania Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 20 000 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka w ramach projektu otrzymała nieodpłatnie - na podstawie umowy użyczenia - urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymała bezpłatnie także pakiet prawie 1241 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak. Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z wadą wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku mogą w naszej bibliotece wypożyczyć do domu urządzenie Czytak Plus na zasadach określonych w regulaminie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym