Niebieska Strefa A A+ A++

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-06-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo - część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych.
 • Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.
 • Brak mapy strony.
 • Administratorzy oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Piwko.
 • E-mail: artur.piwko@mbp.kielce.pl
 • Telefon: 41 368 54 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
 • E-mail: biblioteka@mbp.kielce.pl
 • Telefon: 41 362 70 13
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Filia nr 1

Pomieszczenia filii znajdują się na parterze dwukondygnacyjnego kompleksu handlowo-biurowego. Prowadzi do nich jedno wejście widoczne zarówno z ulicy Urzędniczej, jak i ulicy Mielczarskiego, umożliwiające swobodne wejście do biblioteki osobom niepełnosprawnym. Toalety przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W lokalu nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia nr 2

Biblioteka zlokalizowana na parterze w kompleksie pawilonów szkolnych. W jej pomieszczeniach nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po bibliotece, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do placówki prowadzi jedno wejście z kilkoma schodkami bez możliwości podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. Osoby starsze i niepełnosprawne mogą korzystać z zewnętrznej windy. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia nr 3

Biblioteka zlokalizowana na parterze w kompleksie pawilonów handlowych. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia nr 4

Biblioteka zlokalizowana jest w kompleksie szkolno-wychowawczym. W pomieszczeniach brak oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Przy wejściu do budynku Biblioteki znajduje się podjazd zewnętrzny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Filia nr 5

Biblioteka zlokalizowana jest na I piętrze pawilonu handlowego. Brak windy i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W budynku nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. W bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług.

Filia nr 6

Biblioteka zlokalizowana na parterze. W pomieszczeniach nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. W bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług.

Filia nr 7 - Mediateka

Biblioteka zlokalizowana na piętrze w centrum komunikacyjnym (dworcu) przy ulicy Czarnowskiej 12. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W pomieszczeniach biblioteki nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz lokalu. W bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług. Brak barier architektonicznych, wejście do mediateki zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba niepełnosprawna na wózku.

Filia nr 8

Biblioteka zlokalizowana jest na parterze w kompleksie pawilonów handlowych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W budynku nie ma oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. W bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług.

Filia nr 9

Biblioteka oferuje dostęp do stanowisk wspomagających wyposażonych w sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku. Przy wejściu do budynku Biblioteki znajduje się podjazd zewnętrzny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na drzwiach wejściowych umieszczono tablicę tyflograficzną, dzięki której inwalidzi wzroku mogą uzyskać informacje o dniach i godzinach otwarcia placówki. Każdy, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się może skorzystać z systemu Call Hear, informującego pracownika biblioteki o tym, że przy wejściu czeka osoba wymagająca pomocy. Po wejściu do biblioteki niewidomi mogą dotykowo poznać układ jej pomieszczeń. Umożliwi im to specjalna tablica tyflograficzna umiejscowiona na stojaku, tuż przy drzwiach wejściowych. Dostępność systemu nawigacji i informacji, ułatwiającego niewidomym i słabowidzącym orientację w przestrzeni (Step Hear), pozwoli na poruszanie się po obiekcie bez pomocy przewodnika. Plan tyflograficzny z rozmieszczeniem układu ulic i budynków otaczających bibliotekę pozwala niewidomym na dotykowe poznanie lokalizacji budynku.

Specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych:

Powiększalnik stacjonarny TOPAZ z monitorem, umożliwiający efektywną pracę z wszelkiego rodzaju tekstem. Czytelnik może powiększyć czytany obiekt aż do 77x. Wystarczy położyć tekst na dużym blacie roboczym tuż pod kamerą i ustawić odpowiedni dla siebie poziom powiększania oraz kontrast.

Multilektor Sara - urządzenie skanująco-czytające, umożliwiające osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznanie się z tekstami zawartymi w książkach i czasopismach. Pozwala na zeskanowanie, a następnie odsłuchanie wybranego tekstu. Otrzymane w ten sposób pliki dźwiękowe czytelnik może skopiować na własny nośnik i odtwarzać poza biblioteką.

Zestawy komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem dla osób niedowidzących i słabowidzących. Zawierają one: program udźwiękawiający JAWS, program powiększający zawartość ekranu MAGic, aplikację przeznaczoną do rozpoznawania pisma ABBYY Fine Reader oraz aplikację zamieniającą dokumenty tekstowe na pliki dźwiękowe Magni. Do wszystkich zestawów dołączona jest specjalna klawiatura Magic Keyboard, która posiada wyraźne klawisze o dużym kontraście, 22 klawiszy szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji i ustawiania prędkości mówienia. Łatwość i precyzję poruszania się kursorem po ekranie monitora zapewnia odwrócona i powiększona mysz komputerowa - Big Track.

Lupa elektroniczna RUBY powiększa tekst w dokumentach, książkach, czasopismach papierowych. Posiada regulację powiększenia i zmianę trybów wyświetlania, np. kolorów tekstu i tła.

Monitor brajlowski Focus 40 Blue - odpowiednik zwykłego monitora komputerowego dla widzących, umożliwiający odczyt zawartości ekranu w brajlu.

Przenośne urządzenie lektorskie (Clear Reader+), dzięki któremu niewidomi mogą czytać (odsłuchiwać) drukowane publikacje.

Filia nr 10

Biblioteka zlokalizowana na parterze w kompleksie pawilonów handlowych. W pomieszczeniach brak oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia nr 11

Biblioteka zlokalizowana na parterze w kompleksie budynków szkolnych. Brak oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia nr 12

Biblioteka zlokalizowana na parterze w kompleksie pawilonów handlowych. Brak oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszanie się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. W bibliotece brak dedykowanego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych umożliwiających czytelnikom niewidomym samodzielnie korzystanie ze zbiorów i usług. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia nr 13

Biblioteka zlokalizowana na parterze w kompleksie pawilonów szkolnych. Brak oznaczeń ułatwiających osobom niewidzącym i słabowidzącym poruszania się po obiekcie, np. tabliczek informacyjnych pisanych alfabetem Braille’a, systemu informowania dźwiękowego oraz nawierzchni, ścieżek dotykowych ułatwiających poruszanie się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do biblioteki można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Inne informacje i oświadczenia

Test European Internet Inclusion Initiative wykazał, że strona internetowa mbp.kielce.pl spełnia wymagania w 87,11%.