A A+ A++

Imprezy dla dzieci

Dzień Górnika

2020-12-04

4 grudnia 2020 r. Filia nr 3 obchodziła Dzień Górnika on-line razem z dziećmi z Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas IV, V, VII i VIII realizujący Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Spotkanie upłynęło na opowieści o zawodzie górnika, jego stroju, znaczeniu górniczego godła, barbórkowych zwyczajach. Dzieci wysłuchały legendy świętokrzyskiej pt. Hilary Mala i tajemnica Karczówki, a potem tę samą legendę zobaczyły w języku migowym.