A A+ A++

Imprezy dla dzieci

Zimowe zabawy

2020-01-23

23 stycznia spotkaliśmy się z uczniami z ZSOS nr 17 w Kielcach, a tematem przewodnim były zimowe zabawy na śniegu. Wspólnie z dziećmi rozmawialiśmy o obecnej porze roku, zmianach zachodzących w naszym otoczeniu, w przyrodzie oraz pogodzie. Następnie uczestnicy wymieniali najbardziej znane sporty zimowe i zabawy, które towarzyszą im podczas zimowego wypoczynku. Prezentując wiersz J. Knapika Bezpieczne zabawy przypomnieliśmy uczniom najważniejsze zasady bezpiecznego wypoczynku. Spotkanie zakończyło się wykonaniem pracy plastycznej dotyczącej omawianego tematu.