A A+ A++

Imprezy dla dzieci

Piękno języka ojczystego

2014-03-13

Czwartkowe spotkanie 13 marca, które odbyło się w naszej bibliotece stało się okazją do pogłębienia wiedzy na temat twórczości poety z Czarnolasu - Jana Kochanowskiego. Temat przewodni brzmiał „Piękno języka ojczystego na podstawie fraszki - ”Na lipę„ Jana Kochanowskiego”. Na zajęciach uczniowie recytowali treść fraszki a także dokonali analizy tekstu. Następnie przystąpili do przekształcenia fraszki na zaproszenie, a później do wyszukiwania środków stylistycznych w tekście. Najwięcej frajdy sprawiło uczestnikom prezentowanie swoich dokonań artystycznych w postaci własnoręcznie wykonanych zaproszeń. Największy entuzjazm wzbudziła zabawa w kalambury - pokazywanie treści różnych fraszek bez użycia słów i próba odgadnięcia ich tytułów. Śmiechu było co niemiara. Zajęcia służyły ćwiczeniu prawidłowej dykcji, ukazaniu piękna języka ojczystego oraz kształceniu wypowiedzi językowej.