A A+ A++

Imprezy dla dzieci

Żeromski na Kielecczyźnie

2014-10-15

15.10.2014 w naszej bibliotece odbyła się prezentacja multimedialna - „Ciebie jedną kocham cudowna, rodzinna ziemio czyli Żeromski na Kielecczyźnie”. Odwiedziliśmy te miejsca, w naszym regionie i mieście, z którymi pisarz w sposób szczególny był związany. Wstąpiliśmy do Strawczyna - miejscowości, w której urodził się Stefan Żeromski oraz do Ciekot, w których spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Następnie „spacerowaliśmy” ulicami Kielc, poznając miejsca związane z pisarzem i ich historię. Na zakończenie spotkania dowiedzieliśmy się, w jaki sposób nasze miasto uhonorowało Stefana Żeromskiego. Zapoznaliśmy się również z najważniejszymi jego utworami oraz książkami poświęconymi twórcy i bliskim mu osobom. Nasze spotkanie zakończyła obietnica odbycia prawdziwej wędrówki śladami Żeromskiego po ziemi świętokrzyskiej, gdyż „…jest świat nie dający się poznać z żadnej książki. Trzeba tam iść…”.