A A+ A++

Imprezy dla dzieci

Kochamy zwierzęta

2013-12-11

11 grudnia w naszej bibliotece odbyły się zajęcia z okazji Dnia Praw Zwierząt pod hasłem „Kochamy zwierzęta”. Grupa uczniów z klasy „0”a z SP nr 34 z uwagą wysłuchała krótkiej pogadanki na temat praw zwierząt. Następnie rozmawialiśmy o tym, czy właściciele zwierząt przestrzegają tych praw i czy właściwie opiekują się swoimi „pupilami”. W trakcie czytania wiersza M. Konopnickiej Przy myciu dzieci spontanicznie opowiadały o tym jak nie powinno się traktować naszych małych przyjaciół. Wszyscy świetnie bawili się podczas zabawy ruchowej do fragmentu wiersza Jana Brzechwy Kot, naśladując odgłosy i ruchy występujących tam zwierząt. Na zakończenie spotkania uczniowie rozwiązali quiz, wykazując się doskonałą znajomością zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich.