A A+ A++

Imprezy dla dorosłych

Czuły barbarzyńca

2020-01-17

Klub Miłośników Słowa Czytanego na swym ostatnim spotkaniu zajął się omówieniem mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk. Rozważania pisarki są bardzo esencjonalne, nie ma tam ani jednego niepotrzebnego elementu, każda myśl jest warta uwagi, esencja esencji. Wskazaniem dla nas czytelników jest apel o zachowanie czułości dla naszych bliźnich i najbliższego środowiska.