A A+ A++

Imprezy dla dorosłych

Trismus Stanisława Grochowiaka

2017-11-28

Na listopadowym spotkaniu Klubu Miłośników Słowa Czytanego, zajęłyśmy się książką Stanisława Grochowiaka Trismus. Twórczość tego pisarza i poety, ongiś sławnego, obecnie jest zapomniana, a my kiedyś w naszych rozmowach klubowych wspomniałyśmy, że Trismus zrobił na nas, znających ową książkę, kolosalne wrażenie. Niebagatelne znaczenie dla odbiorcy miał też spektakl Teatru TV. Autor porusza ważne sprawę ideologii hitlerowskiej; jaki miała wpływ na życie zwykłych Niemców w ojczyźnie. Niepostrzeżenie pod wpływem prezentowanych poglądów przeciętni ludzie zamieniają się w krwawych oprawców. Pocieszający jest fakt, że nie wszyscy ulegają złu i kierują się ideą dobra i człowieczeństwa ,co każe ocalić bliźniego bez względu na konsekwencje.

Następne spotkanie Klubu Miłośników Słowa Czytanego, odbędzie się już w 2018 roku. Zapraszamy 10 stycznia o godzinie 15.30 do Czytelni Filii nr 5. Zajmiemy się omówieniem książki Ewy Berberyusz Władysław Anders: życie po Monte Cassino. Zapraszamy!