A A+ A++

Imprezy dla dorosłych

W rocznicę urodzin wielkiego pisarza

2014-10-15

Z okazji 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, 15 października br. w Filii nr 4 odbył się pokaz multimedialny pt. "Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć". Podczas spotkania przedstawiono gościom ważniejsze fakty z życia pisarza oraz zapoznano z jego bogatym dorobkiem literackim. Prezentacja uświadomiła uczestnikom, jak mocne więzi łączyły Żeromskiego z Kielecczyzną - krainą lat dziecięcych, czego dowodem są liczne pozostałe pamiątki po pisarzu. Mieszkańcy Ziemi Świętokrzyskiej niezmiennie kultywują pamięć o wielkiego krajanie. Prezentację zakończyło wspólne czytanie fragmentów utworów pisarza oraz bardzo ożywiona dyskusja. Spotkanie uatrakcyjniło wysłuchanie płyty z nagranym w 1924 r. głosem pisarza oraz wystawka jego książek.