A A+ A++

Imprezy dla dorosłych

Terapia książką

2013-06-11

Spotkanie Klubu Miłośników Słowa Czytanego zaczęłyśmy od cytatu z książki P. Młynarskiej i D. Wellman pt. Kalendarzyk niemałżeński:

Wiek kobiet:

Do 20 lat - kobieta jest jak Azja: dobrze znana, ale jeszcze nie odkryta. 

20-30 lat - kobieta jest jak Afryka: gorąca i wilgotna. 

30-40 lat - kobieta jest jak USA: wydajna i technicznie doskonała. 

40-50 lat - kobieta jest jak Europa: po dwóch wojnach, wykorzystana, ale wciąż piękna. 

50-60 lat - kobieta jest jak Rosja, wszyscy wiedzą, gdzie to jest, ale nikt nie chce tam jechać.

Pokrzepione tym cytatem przystąpiłyśmy do naszych rozważań. Doszłyśmy do wniosku, że książki mają moc terapeutyczną i można je podzielić na kilka grup:

- pisane po utracie bliskich m.in. M. Wańkowicza Ziele na karterze:

- książki o podróżach będących oczyszczeniem i początkiem nowego etapu w życiu:

E. Gilberta Jedz, módl się i kochaj i J. Blackburna Życie zaczyna się we Włoszech, - pisane po kłopotach zdrowotnych swoich i bliskich: K. Kofty Lewa, wspomnienie prawej, K. Durczoka Wygrać życie, J. Stuhra Życie jako sercowa choroba, Tak sobie myślę, J. D. Bauby'ego Skafander i motyl, I. Krzywickiej Wichura i trzciny oraz S. Mrożka Baltazar.

W toku dyskusji przypomniano inne książki: P. Melody Toksyczna miłość i jak się z niej wyzwolić oraz L. Gutowskiej Pełnia życia, K. Miller Kup kochance męża kwiaty i Każdy krok niesie pokój. Te pozycje pomogły wielu osobom wyjść z różnych zakrętów życiowych. Warto do nich zajrzeć.

Na następne spotkanie zapraszamy 09.07.2013 r. o godz. 16.00. Będziemy mówić o kulinarnych inspiracjach literackich.