Niebieska Strefa A A+ A++

Aktualności

Konferencja "Postęp w dostępności kultury"

2024-04-08

W Centrum Geoedukacji odbyła się konferencja na temat poprawy dostępności do kultury oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie. W roli prelegentów wystąpili m.in. zastępca dyrektora MBP im. Jerzego Pilcha w Kielcach Ewelina Iwan oraz kierownik Filii nr 9 Robert Ciułek. Opowiedzieli o rozwiązaniach wprowadzonych w Bibliotece dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja "Widzimy Inaczej" zrzeszająca osoby niewidome i słabowidzące z całej Polski. Fundacja organizuje wydarzenia kulturalne i sportowe, międzynarodowe turnieje, szkolenia z zakresu edukacji dorosłych, happeningi itp. w różnych częściach Polski. Podczas spotkania w Kielcach, zaprezentowano rozwiązania wypracowane z Politechniką Warszawską i ANV Production. Rozmawiano o możliwościach wdrożenia druku 3D w instytucjach, wykorzystania pomocy dotykowych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Fotogaleria