Niebieska Strefa A A+ A++

Aktualności

Spotkanie z Agnieszką Kosińską

2024-04-29

Dynamika mojego zdziwienia Miłoszem jest autentyczna (…). Zwyczajnie, uczyłam się tego człowieka. (A. Kosińska)

Agnieszka Kosińska - pisarka, edytorka, bibliografka, osobista sekretarz i współpracowniczka Czesława Miłosza w latach 1996-2004 oraz opiekunka jego spuścizny będzie gościem MBP im. Jerzego Pilcha w Kielcach. Rozmowę poprowadzi dr Bartłomiej Zapała. 10 maja, godz. 17:30, Poczytalnia Na dVoRcu. Wstęp wolny.

Partnerzy: Dom Strawy. Kultowe burgery z Kielc., „Kaganek” Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A., Miasto Kielce, Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki w Kielcach, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, Sklep Firmowy Pszczółka, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.. - „Pij kielecką kranówkę, bo... dobra!", Zespół Szkół ZDZ w Kielcach

--------

Agnieszka Kosińska (ur. 1967 w Dębicy) absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów na kierunku Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pisarka, edytorka, bibliografka.

Od października 2017 roku kierownik Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Kuratorka wystaw malarstwa i dzienników Józefa Czapskiego oraz malarzy jego kręgu.

W latach 1996-2004 osobista sekretarka i współpracowniczka Czesława Miłosza. Od śmierci pisarza w 2004 roku do czerwca 2016 kustosz mieszkania i archiwum poety w Krakowie. Od 1996 do 2016 agent literacki i opiekun praw autorskich do utworów CM w Polsce i na świecie. Organizatorka cyklu edukacyjnych otwartych wykładów na temat pisarza w jego mieszkaniu w Krakowie odbywanych w latach 2005-2016. Współautorka wystawy „Czesław Miłosz. 1911-2004. Życie i dzieło”.

Edytorka ostatniego tomu wierszy CM pt.: „Wiersze ostatnie”, przygotowanego częściowo z rękopisów. Przygotowała do druku i opatrzyła posłowiem niedrukowaną powieść CM „Góry Parnasu. Science fiction”. Twórczyni metodologii międzynarodowej bibliografii Miłosza. Autorka, przy współpracy Jacka Błacha i Kamila Kasperka, pierwszego całościowego bibliograficznego opracowania twórczości noblisty pt. „Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych”. Wydała także: „Rozmowy o Miłoszu” oraz opracowała i poprzedziła wstępem wybór wierszy noblisty: Czesław Miłosz. „Antologia”.

Jej prace badawcze i eseistyczne są tłumaczone na języki: angielski, białoruski, bułgarski, kataloński, litewski, niemiecki, rosyjski, serbski i włoski.

Od 2020 roku w piśmie „Kraków”, a obecnie „Kraków i świat” publikuje felietony w cyklu „lubię lubić”.

Od wielu lat pracuje nad kalendarzem życia i dzieła Czesława Miłosza. Najgłośniejsza jej książka to „Miłosz w Krakowie”.

Matka Mikołaja Jodlińskiego, aktora. Mieszka w Krakowie.

Źródło: http://kosinskamiloszwkrakowie.com