A A+ A++

Aktualności

Poszukujemy pracownika

2020-07-13

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ogłasza nabór na stanowisko kierownika Filii nr 7 - MEDIATEKI.

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:
1) wykształcenie wyższe, preferowane  na kierunku informatyka;
2) staż pracy: minimum 5 lat; 
3) znajomość obowiązujących aktów prawnych:
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity DZ. U. z 2012 r., poz. 642);
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DZ. U. z 2012 r., poz. 406);
4) znajomość komputerów PC w zakresie:
- komputery PC, system Windows 10,
-  instalacja i aktualizacja oprogramowania,
-  sieci LAN i internetu,
-  praktyka w rozwiązywaniu bieżących problemów eksploatacyjnych (sterowniki, uruchamianie programów po aktualizacjach etc.);
5)  znajomość zagadnień Virtualnej Rzeczywistości:
- ogólnie zagadnienia dotyczące tematyki  VR,
- sprzęt VR,
- oprogramowanie VR,
- platformy sprzętowe i software'owe VR;
6)  znajomość  tematyki dotyczącej e-sportu: od popularnych tytułów do zagadnień sprzętowych;
7) wiedza ogólna w zakresie pozwalającym na poruszanie się w zagadnieniach nauki, kultury i sztuki;
8) znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: 24 lipca 2020 r.
Szczegóły w ogłoszeniu.