A A+ A++

Aktualności

Znak Jakości dla MBP w Kielcach

2020-06-09

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności przyznała naszej instytucji Znak Jakości w zakresie wolontariatu (organizacja goszcząca). Otrzymanie certyfikatu EKS to dla nas ogromny zaszczyt.

Organizacja automatycznie otrzymuje również dostęp do Systemu Administracji i Wsparcia PASS oraz Bazy Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest to narzędzie Komisji Europejskiej, które umożliwia organizacjom publikację ogłoszeń o konkretnych, planowanych projektach, a potencjalnym wolontariuszom wyszukiwanie aktualnych możliwości wyjazdów na wolontariat.

W ramach projektu solidarnościowego będziemy gościć w naszych progach (Filia 9, Filia 10) wolontariuszy, a ich proces uczenia się będziemy wzmacniać współpracując z organizacją wspierającą, którą jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. przedstawiony plan działań oraz system wsparcia wolontariuszy są zgodne z zasadami i wymogami jakościowymi EKS.

Mocne strony naszego projektu:
- motywacja do kreowania tożsamości europejskiej wśród mieszkańców Kielc wszystkich grup wiekowych oraz promocja wartości europejskich wpisują się w założenia EKS,
- otwarty profil i włączenie biblioteki w proces selekcji wolontariuszy,
- szeroki wachlarz stałych działań, a zatem szeroki zakres możliwości rozwoju dla wolontariuszy zainteresowanych działalnością edukacyjno-kulturalną związaną z czytelnictwem,
- indywidualne podejście przy organizacji pracy wolontariuszy,
- otwartość na goszczenie wolontariuszy z mniejszymi szansami (konkretnie wolontariuszy borykających się z przeszkodami kulturowymi, ekonomicznymi i natury geograficznej),
- jasny podział działań między biblioteką i organizacją wspierającą,
- rozbudowana współpraca instytucjonalna na poziomie lokalnym.

Dziękujemy za zaufanie.