A A+ A++

Aktualności

Konkurs "Najlepszy Czytelnik"

2020-01-02

Twoje pragnienie rośnie z każdą literą? Ugaś je czytając więcej!
Być może tytuł Najlepszego Czytelnika czeka właśnie na Ciebie!

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ogłasza konkurs na Najlepszego Czytelnika. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich aktywnych czytelników Biblioteki. Ocenie konkursowej podlegać będzie aktywność czytelnicza wyrażona liczbą wypożyczonych książek.

Tytuł Najlepszego Czytelnika będzie przyznawany co miesiąc w 2 kategoriach:
I kategoria - dzieci i młodzież do lat 18
II kategoria - dorośli

Informacje o zwycięzcach zostaną podane na Facebooku Biblioteki oraz stronie internetowej www.mbp.kielce.pl do 5 dnia każdego miesiąca 2020 r. Laureaci otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. O terminie ich wręczenia zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biblioteki.
Zachęcamy do udziału i życzymy wytrwałości!!!

ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

PARTNERZY KONKURSU:
Dafi
Wodociągi Kieleckie
Grupa MAC S.A.
Wydawnictwo Dwukropek