A A+ A++

Imprezy dla dorosłych

Rocznicowe Herby

2018-09-11

11 września br. w Filii nr 4 sympatycy osiedla Herby spotkali się na prezentacji książki pt. Rodzina Salezjańska w Kielcach 1918-2018 wydanej pod red. Cz. Kieszkowskiego, J. Mularczyka i W. Zacharza. Została ona opublikowana w 100-lecie przybycia zakonu do miasta i objęcia przez nich kościoła Świętego Krzyża.

W spotkaniu uczestniczyli oprócz mieszkańców dzielnicy, również poeta, dziennikarz Janusz Roman Marjański oraz Krzysztof Myśliński z Muzeum Historii Kielc. Tematem wrześniowego spotkania była także sprawa obchodów 90 rocznicy przyłączenia Herbów do miasta. Mimo, iż świętować się ją będzie dopiero w 2020 r. to zebrani zgodnie orzekli, że należałoby już teraz zacząć się do tego przygotowywać. Na spotkaniu zaaprobowano pomysły uczczenia tego wydarzenia. Pierwszym z nich byłaby tablica pamiątkowa poświęcona pochodzącemu z Herbów i zasłużonemu dla miasta i dzielnicy prof. AGH Wacławowi Różańskiemu, innym zaś byłoby wydanie publikacji pt. Nasze Herby.