A A+ A++

Imprezy dla dorosłych

Poetyckie spotkanie z Ireną Żukowską-Rumin

2014-11-12

12. listopada br. w Filii nr 4 odbyło się spotkanie poetyckie z Ireną Żukowską - Rumin, autorką tomików wierszy tj. Pierrot, Kolombina, Tryptyk, Sancho Pansa, Emblema czy Alexandreis. Uczestnikami spotkania były panie z DKK, zaproszeni goście oraz grupa młodzieży z IV LO z opiekunami. Autorka opowiadała zebranym o swojej twórczości, publikacjach utworów na łamach regionalnej prasy oraz o swojej wcześniejszej pracy zawodowej. Jako nauczyciel polonista starała się zaszczepić w młodych ludziach zamiłowanie do poezji, czego efektem było wydanie tomiku wierszy uczniów. Poetka zaprezentowała niektóre z nich, a później czytała swoje utwory. Na prośbę uczestników spotkania jeden z wierszy został przeczytany przez chętną uczennicę. Twórczość Ireny Żukowskiej - Rumin jest bardzo ciekawa, zyskuje uznanie wśród rzeszy czytelników, skłania do refleksji i wielu przemyśleń. Czego dowodem były pytania skierowane do poetki, a potem ożywiona dyskusja. Na zakończenie spotkania pani Irena obiecała Filii nr 4 swój najnowszy tomik poezji.