A A+ A++

Aktualności

Informacja o wynikach konkursu

2020-07-28

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko pracownika Filii nr 7 - MEDIATEKI, ogłoszonego na stronie internetowej MBP w Kielcach dnia 13 lipca 2020 r. nie została wybrana żadna oferta, konkurs został unieważniony.

Na ww. stanowisko wpłynęły dwie ofert, kandydaci nie spełniali wymagań formalnych. Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko zostanie ponownie zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.