Księga Rejestrowa

Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Księga rejestrowa instytucji kultury

Opublikował(a): Renata Sztandera

Ostatnia zmiana: