Struktura organizacyjna

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

ul. Marii Konopnickiej 5,
25-406 Kielce
NIP: 6572454840
REGON: 292652791
tel. 41 362 70 13, 41 368 54 09
email: biblioteka@mbp.kielce.pl
strona www biblioteki: www.mbp.kielce.pl


Dyrektor

Anna Żmudzińska
tel. 41 362 70 13
anna.zmudzinska@mbp.kielce.pl

Zastępca Dyrektora

Ewelina Iwan
tel. 41 368 54 09
ewelina.iwan@mbp.kielce.pl


Sekretariat

Ewa Cygan
tel. 41 362 70 13
biblioteka@mbp.kielce.pl


Dział Księgowości

Główna księgowa
Urszula Sochanek
tel. 41 362 70 13
urszula.sochanek@mbp.kielce.pl

Iwona Ramiączek
tel. 41 362 70 13
biblioteka@mbp.kielce.pl

Aneta Adamiec
tel. 41 362 70 13
biblioteka@mbp.kielce.pl


Dział Administracyjny

Kierownik
Andrzej Sobczyk
tel. 41 362 70 13
andrzej.sobczyk@mbp.kielce.pl

Anna Lasa
tel. 41 362 70 13
anna.lasa@mbp.kielce.pl


Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów

Kierownik
Anna Szalkowska
tel. 41 368 54 09
anna.szalkowska@mbp.kielce.pl

Joanna Binkowska-Słoń
tel. 41 368 54 09
gromadzenie@mbp.kielce.pl

Barbara Nawierska
tel. 41 368 54 09
barbara.nawierska@mbp.kielce.pl

Agata Zając
tel. 41 368 54 09
agata.zajac@mbp.kielce.pl


Dział Informatyzacji i Automatyzacji

Kierownik
Marek Maksymiuk
tel. 41 368 54 09
marek.maksymiuk@mbp.kielce.pl

Artur Piwko
tel. 41 368 54 09
artur.piwko@mbp.kielce.pl

Renata Sztandera
tel. 41 368 54 09
renata.sztandera@mbp.kielce.pl


Dział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Agnieszka Rogalska
tel. 41 362 70 13
agnieszka.rogalska@mbp.kielce.pl


Inspektor ochrony danych

Agnieszka Rogalska
tel. 41 362 70 13
iod@mbp.kielce.pl


Placówki biblioteczne

Działy udostępniania zbiorów na stronie Placówki.

Opublikował(a): Renata Sztandera

Ostatnia zmiana: