Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie sprawy związane z działalnością instytucji można zgłaszać:

 • osobiście w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, ul. M. Konopnickiej 5 w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30
 • korespondencyjnie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
 • telefonicznie 41 362 70 13; 41 362 61 15
 • pocztą elektroniczną – biblioteka@mbp.kielce.pl  

  Wszystkie sprawy wpływające i wypływające z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach są rejestrowane w dzienniku podawczym i po akceptacji Dyrektora lub Zastępcy załatwiane przez poszczególne komórki organizacyjne:

 • Dział Księgowości,
 • Dział Administracji,
 • Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów,
 • Dział Informatyzacji i Automatyzacji,
 • Filie biblioteczne,
 • Dział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
 • Inspektora ochrony danych.

Opublikował(a): Renata Sztandera

Ostatnia zmiana: